1 2

НачалоТП Държавно горско стопанство "Кюстендил”


ТП Държавно горско стопанство "КЮСТЕНДИЛ"


НОВИНИ

ИНФОРМАЦИЯ
15/11/2018
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2019Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС Кюстендил


ИНФОРМАЦИЯ
14/11/2017
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2018Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС Кюстендил


СПИСЪК
08/08/2017
НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЪХНЕЩИ ИГЛОЛИСТНИ КУЛТУРИ НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ