1 2

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2019 - 21 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Кюстендил 19011с бб, здб, 32 236 47 700 0 1015 17474 Явен търг

08.01.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19012с бб, бк, брз, 15 116 23 344 0 498 8537 Явен търг

08.01.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19013с бб, здб, 13 100 20 296 0 429 7405 Явен търг

08.01.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19014с бб, 16 112 24 333 0 485 8279 Явен търг

08.01.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19016с бб, здб, 17 126 25 372 0 540 9233 Явен търг

08.01.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19017с бб, 6 42 9 126 0 183 3122 Явен търг

08.01.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19018с бб, 11 82 16 241 0 350 5947 Явен търг

08.01.2019
24.01.2019 24.01.2019
ДГС Кюстендил 19019с бб, брз, 2 14 3 44 0 63 1125 Явен търг

08.01.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19020с бб, гбр, здб, 8 60 12 183 0 263 4620 Явен търг

08.01.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19021с бб, 5 38 7 110 0 160 2718 Явен търг

08.01.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19022с бб, бк, брз, здб, 5 38 8 132 0 183 3580 Явен търг

08.01.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19015с бб, чб, 14 107 21 308 0 450 7622 Явен търг

08.01.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19036 ак, бб, бл, врб, гбр, ел, здб, кдб, кр, мжд, ор, тп, трп, цр, чб, чрш, яб, 47 45 1 475 0 568 20257 Явен търг

22.04.2019
проведена
ДГС Кюстендил 1903Д бб, бк, бл, брз, гбр, здб, цр, чб, 176 1111 199 2978 0 4464 82054 Явен търг

11.06.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19063 бб, бк, здб, чб, 130 164 9 456 0 759 18628 Явен търг

26.06.2019
05.09.2019 05.09.2019
ДГС Кюстендил 19064 бб, здб, чб, 303 556 15 330 0 1204 35392 Явен търг

26.06.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19065 бб, чб, 227 507 29 433 0 1196 31379 Явен търг

26.06.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19066 бб, чб, 178 388 13 273 0 852 23691 Явен търг

26.06.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19083 бб, гбр, чб, 374 531 8 651 0 1564 45558 Явен търг

26.06.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19081 бб, бл, цр, чб, 777 653 11 926 0 2367 72709 Явен търг

20.08.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19082 бб, чб, 63 335 6 1092 0 1496 30808 Явен търг

20.08.2019
проведена