1 2

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2019 - 61 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Кюстендил 19001с бб, 9 69 14 201 0 293 5616 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19010с бб, бл, здгл, чб, 11 75 15 220 0 321 6013 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19005с бб, 9 70 15 206 0 300 5677 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19007с бб, цр, 4 33 7 99 0 143 2727 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19002с бб, гбр, цр, 12 89 18 265 0 384 7276 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19004с бб, 10 72 14 214 0 310 5827 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19009с бб, 11 79 16 233 0 339 6321 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19003с бб, 6 47 10 138 0 201 3783 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19006с бб, бк, здб, чб, 22 143 27 440 0 632 12140 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19028с бб, бл, цр, 30 224 45 668 0 967 18156 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19027с бб, бл, гбр, 7 52 10 159 0 228 4336 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19024с бб, кдб, цр, 5 41 8 126 0 180 3403 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19026с бб, цр, 6 44 9 132 0 191 3609 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19029с ак, бб, бл, кдб, цр, чб, 6 46 9 145 0 206 3912 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19008с бб, бл, цр, 4 33 7 105 0 149 2896 Договори по чл. 27

17.04.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19023с ак, бб, здб, 15 110 22 329 0 476 8940 Договори по чл. 27

проведена
ДГС Кюстендил 19025с бб, бк, 1 11 2 33 0 47 898 Договори по чл. 27

17.04.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19031с бб, кдб, цр, 14 109 22 323 0 468 8830 Договори по чл. 27

17.04.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19033с бб, 3 18 3 53 0 77 1428 Договори по чл. 27

17.04.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19034с бб, кдб, 4 29 6 90 0 129 2424 Договори по чл. 27

17.04.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19030с бб, цр, чб, 18 131 26 386 0 561 10550 Договори по чл. 27

11.06.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19048с бб, бк, здб, цр, 24 186 37 583 0 830 16025 Договаряне

11.06.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19039с бб, бл, 18 138 28 410 0 594 11460 Договори по чл. 27

11.06.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19052с бб, здб, 29 215 43 647 0 934 17518 Договори по чл. 27

11.06.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19038с бб, бл, срлп, чб, 31 221 45 693 0 990 19104 Договори по чл. 27

11.06.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19041с бб, бк, здб, 26 195 39 585 0 845 16434 Договори по чл. 27

11.06.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19050с бб, цр, чб, 8 60 12 185 0 265 5010 Договори по чл. 27

11.06.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19040с бб, бк, здб, цр, 22 167 33 525 0 747 14706 Договори по чл. 27

11.06.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19037с ак, бб, бл, 21 159 32 485 0 697 13256 Договори по чл. 27

11.06.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19053с бб, бк, 14 108 22 319 0 463 8678 Договори по чл. 27

проведена
ДГС Кюстендил 19046с ак, бб, бк, бл, здб, 40 307 63 935 0 1345 25652 Договори по чл. 27

проведена
ДГС Кюстендил 19054с бб, бк, 17 120 24 357 0 518 9740 Договори по чл. 27

проведена
ДГС Кюстендил 19043с бб, бк, 14 103 21 313 0 451 8745 Договори по чл. 27

проведена
ДГС Кюстендил 19044с ак, бб, бк, здб, 12 99 19 300 0 430 8315 Договори по чл. 27

проведена
ДГС Кюстендил 19068 здб, цр, чб, 109 362 14 330 0 815 20521 Открит конкурс

26.06.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19069 бк, здгл, чб, 42 110 5 1538 0 1695 51109 Открит конкурс

26.06.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19070 бк, 331 10 18 1590 0 1949 58565 Открит конкурс

26.06.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19071 бк, 0 0 0 197 0 197 6198 Открит конкурс

26.06.2019
05.09.2019 05.09.2019
ДГС Кюстендил 19072 бк, 0 0 0 291 0 291 9312 Открит конкурс

26.06.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19073 бк, здб, цр, 4 0 0 672 0 676 21602 Открит конкурс

26.06.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19056с ак, бб, 7 51 10 154 0 222 4301 Договори по чл. 27

01.08.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19058с бб, бк, здб, 12 87 17 256 0 372 7170 Договори по чл. 27

01.08.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19059с бб, бк, 21 161 32 475 0 689 13274 Договори по чл. 27

01.08.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19061с бб, чб, 2 8 2 22 0 34 657 Договори по чл. 27

01.08.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19062с бб, бк, 7 49 9 149 0 214 4209 Договори по чл. 27

01.08.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19080 бк, 0 0 0 700 0 700 21189 Открит конкурс

21.08.2019
08.10.2019 08.10.2019
ДГС Кюстендил 19032с бб, здб, цр, 10 72 14 217 0 313 5954 Договори по чл. 27   проведена
ДГС Кюстендил 19042с бб, бк, гбр, здб, см, 41 304 59 920 0 1324 25890 Договори по чл. 27   проведена
ДГС Кюстендил 19045с бб, 5 41 8 121 0 175 3308 Договори по чл. 27   проведена
ДГС Кюстендил 19047с ак, бб, бк, здб, трп, 20 151 31 477 0 679 13162 Договори по чл. 27   проведена
ДГС Кюстендил 19055с бб, бл, 13 98 19 291 0 421 8388 Договори по чл. 27   проведена
ДГС Кюстендил 19057с бб, 8 63 13 185 0 269 5184 Договори по чл. 27   проведена
ДГС Кюстендил 19060с бб, 15 113 21 330 0 479 9263 Договори по чл. 27   проведена
ДГС Кюстендил 19075с бб, 8 60 13 178 0 259 4894 Договори по чл. 27   проведена
ДГС Кюстендил 19076с бб, кдб, чб, 17 114 22 336 0 489 9332 Договори по чл. 27   проведена
ДГС Кюстендил 19077с бб, бк, 16 113 22 336 0 487 9326 Договори по чл. 27   проведена
ДГС Кюстендил 19078с бб, здб, 9 69 14 207 0 299 5724 Договори по чл. 27   проведена
ДГС Кюстендил 19079с ак, бб, бл, 24 182 37 553 0 796 15411 Договори по чл. 27   проведена
ДГС Кюстендил 19085с бб, бл, чб, 2 21 5 67 0 95 1809 Договори по чл. 27   проведена
ДГС Кюстендил 19086с бб, чб, 3 25 5 64 0 97 1768 Договори по чл. 27   проведена
ДГС Кюстендил 19088с ак, бб, бл, врб, тп, 20 161 32 490 0 703 13067 Договори по чл. 27   проведена