1 2

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2019 - 31 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Кюстендил 19042с бб, бк, гбр, здб, см, 41 304 59 920 0 1324 25890 Договори по чл. 27   проведена
ДГС Кюстендил 19001с бб, 9 69 14 201 0 293 5616 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19010с бб, бл, здгл, чб, 11 75 15 220 0 321 6013 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19005с бб, 9 70 15 206 0 300 5677 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19007с бб, цр, 4 33 7 99 0 143 2727 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19002с бб, гбр, цр, 12 89 18 265 0 384 7276 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19004с бб, 10 72 14 214 0 310 5827 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19009с бб, 11 79 16 233 0 339 6321 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19003с бб, 6 47 10 138 0 201 3783 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19006с бб, бк, здб, чб, 22 143 27 440 0 632 12140 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19028с бб, бл, цр, 30 224 45 668 0 967 18156 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19027с бб, бл, гбр, 7 52 10 159 0 228 4336 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19024с бб, кдб, цр, 5 41 8 126 0 180 3403 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19026с бб, цр, 6 44 9 132 0 191 3609 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19029с ак, бб, бл, кдб, цр, чб, 6 46 9 145 0 206 3912 Договори по чл. 27

06.03.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19008с бб, бл, цр, 4 33 7 105 0 149 2896 Договори по чл. 27

17.04.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19023с ак, бб, здб, 15 110 22 329 0 476 8940 Договори по чл. 27

проведена
ДГС Кюстендил 19025с бб, бк, 1 11 2 33 0 47 898 Договори по чл. 27

17.04.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19031с бб, кдб, цр, 14 109 22 323 0 468 8830 Договори по чл. 27

17.04.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19032с бб, здб, цр, 10 72 14 217 0 313 5954 Договори по чл. 27   проведена
ДГС Кюстендил 19033с бб, 3 18 3 53 0 77 1428 Договори по чл. 27

17.04.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19034с бб, кдб, 4 29 6 90 0 129 2424 Договори по чл. 27

17.04.2019
проведена
ДГС Кюстендил 19030с бб, цр, чб, 18 131 26 386 0 561 10550 Договори по чл. 27   проведена
ДГС Кюстендил 19048с акдр, бб, бк, здб, цр, 24 186 37 583 0 830 16025 Договаряне   проведена
ДГС Кюстендил 19039с бб, бл, 18 138 28 410 0 594 11460 Договори по чл. 27   проведена
ДГС Кюстендил 19052с бб, здб, 29 215 43 647 0 934 17518 Договори по чл. 27   проведена
ДГС Кюстендил 19038с бб, бл, срлп, чб, 31 221 45 693 0 990 19104 Договори по чл. 27   проведена
ДГС Кюстендил 19041с бб, бк, здб, 26 195 39 585 0 845 16434 Договори по чл. 27   проведена
ДГС Кюстендил 19050с бб, цр, чб, 8 60 12 185 0 265 5010 Договори по чл. 27   проведена
ДГС Кюстендил 19040с бб, бк, здб, цр, 22 167 33 525 0 747 14706 Договори по чл. 27   проведена
ДГС Кюстендил 19037с ак, бб, бл, 21 159 32 485 0 697 13256 Договори по чл. 27   проведена