1 2

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2019 - 4 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Кюстендил 19068 чб, здб, цр, 109 362 14 330 0 815 46352 Явен търг

26.06.2019
12.07.2019 12.07.2019
ДГС Кюстендил 19069 бк, чб, здгл, 42 110 5 1538 0 1695 119036 Явен търг

26.06.2019
12.07.2019 12.07.2019
ДГС Кюстендил 19070 бк, 331 10 18 1590 0 1949 145882 Явен търг

26.06.2019
12.07.2019 12.07.2019
ДГС Кюстендил 19071 бк, 0 0 0 197 0 197 14381 Явен търг

26.06.2019
12.07.2019 12.07.2019