1 2

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2019 - 1 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Кюстендил dgskustendil@abv.bg 1901 Попълване на тригодишни култури /5 дка - подотдел 632-я/ и отглеждане на две- и тригодишни култури / общо 458 дка - подотдели 48-д, 120-в, 123-с, 126-с, 650-с, 122-п, 122-щ, 632-я/. 26002 Открит конкурс

13.03.2019
29.03.2019 29.03.2019