1 2

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2021 - 6 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Кюстендил 21006 бб, бк, чб, 96 42 0 655 0 793 22950 Открит конкурс

22.12.2020
проведена
ДГС Кюстендил 21007 бк, 61 17 0 1322 0 1400 44271 Открит конкурс

22.12.2020
02.02.2021 02.02.2021
ДГС Кюстендил 21008 айл, бк, 165 29 13 1391 0 1598 50007 Открит конкурс

22.12.2020
проведена
ДГС Кюстендил 21009 бк, 24 2 0 614 0 640 20551 Открит конкурс

22.12.2020
02.02.2021 02.02.2021
ДГС Кюстендил 21010с бб, бк, 2 12 2 37 0 53 1054 Договори по чл. 27

25.01.2021
проведена
ДГС Кюстендил 21011с бб, бк, здб, 6 41 9 137 0 193 3977 Договори по чл. 27

23.02.2021
проведена