1 2

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2021 - 4 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Кюстендил 21006 бб, бк, чб, 96 42 0 655 0 793 58115 Таен търг

22.12.2020
проведена
ДГС Кюстендил 21007 бк, 61 17 0 1322 0 1400 103901 Таен търг

22.12.2020
02.02.2021 02.02.2021
ДГС Кюстендил 21008 бк, 165 29 13 1391 0 1598 119452 Таен търг

22.12.2020
проведена
ДГС Кюстендил 21009 бк, 24 2 0 614 0 640 47551 Таен търг

22.12.2020
02.02.2021 02.02.2021